VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 149 | Thi-thiên 150 | Châm-ngôn

Thi-thiên 150:6

150 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

6 Phàm vật chi thở, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va! Ha-lê-lu-gia!

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn