VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 15 | Thi-thiên 16 | Thi-thiên 17 | Châm-ngôn

Thi-thiên 16:1

16 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Đức Chúa Trời ôi! xin hãy phù hộ tôi, vì tôi nương náu mình nơi Chúa.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn