VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 15 | Thánh Thi 16 | Thánh Thi 17 | Châm Ngôn

Thánh Thi 16

16 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Lạy Đức Chúa Trời, xin gìn giữ tôi Vì tôi trú ẩn nơi Ngài. 2 Tôi đã thưa cùng CHÚA, chính Ngài là Chúa tôi. Ngoài Ngài ra, tôi không có ân phúc nào khác. 3 Còn đối với các thánh trên đất và các người cao quý. Tôi đặt tất cả niềm vui của tôi nơi họ. 4 Sự đau đớn của những kẻ theo thần khác Sẽ gia tăng gấp bội. Tôi sẽ không dâng tế lễ huyết chúng nó. Môi tôi sẽ không xưng tên chúng nó. 5 CHÚA là phần cơ nghiệp và là chén của tôi. Chính Ngài là Đấng nắm giữ cơ nghiệp cho tôi. 6 Ranh giới của tôi nằm nơi tốt lành. Thật vậy, cơ nghiệp dành cho tôi là tốt đẹp. 7 Tôi ca ngợi CHÚA, là Đấng khuyên bảo tôi. Thật vậy, trong đêm trường lòng tôi nhắc nhở tôi. 8 Tôi hằng để CHÚA ở trước mặt tôi. Vì Ngài ở bên phải tôi Nên tôi sẽ không bị rúng động. 9 Bởi thế, lòng dạ tôi vui vẻ, tâm linh tôi mừng rỡ, Thật vậy, thân thể tôi được ở an toàn. 10 Vì Ngài sẽ không bỏ linh hồn tôi nơi Âm Phủ. Ngài cũng không để kẻ yêu dấu Ngài thấy mồ mả. 11 Ngài cho tôi biết con đường sự sống. Trước mặt Ngài có hạnh phúc tràn đầy, Bên phải Ngài có niềm vui muôn thuở.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn