VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 15 | Thi-thiên 16 | Thi-thiên 17 | Châm-ngôn

Thi-thiên 16:1-2

16 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Đức Chúa Trời ôi! xin hãy phù hộ tôi, vì tôi nương náu mình nơi Chúa. 2 Tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là Chúa tôi; Trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn