VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 15 | Thi-thiên 16 | Thi-thiên 17 | Châm-ngôn

Thi-thiên 16:2

16 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

2 Tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là Chúa tôi; Trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn