VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 17 | Thi-thiên 18 | Thi-thiên 19 | Châm-ngôn

Thi-thiên 18:28

18 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

28 Chúa thắp ngọn đèn tôi: Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, soi sáng nơi sự tối tăm tôi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn