VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 17 | Thánh Thi 18 | Thánh Thi 19 | Châm Ngôn

Thánh Thi 18

18 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Cho nhạc trưởng. Thơ Đa-vít tôi tớ của CHÚA, người hát cho CHÚA những lời của bài ca này trong ngày CHÚA giải cứu người khỏi tay mọi kẻ thù và khỏi tay Sau-lơ. Người nói: Lạy CHÚA, tôi yêu mến Ngài, Ngài là sức mạnh của tôi. 2 CHÚA là vách đá, là thành lũy, là Đấng giải cứu tôi. Đức Chúa Trời của tôi là núi đá, nơi tôi trú ẩn, Là thuẫn đỡ, là sừng cứu rỗi, là thành trì của tôi. 3 Tôi cầu khẩn CHÚA, Đấng đáng được ca ngợi, Thì tôi được giải cứu khỏi kẻ thù. 4 Những sợi dây tử thần quấn lấy tôi. Các làn sóng hủy diệt tràn ngập tôi. 5 Những sợi dây Âm Phủ vây quanh tôi, Các bẫy lưới tử thần giăng trước tôi 6 Trong cảnh hiểm nghèo, tôi cầu khẩn CHÚA. Tôi kêu cứu Đức Chúa Trời của tôi. Từ đền Ngài, Ngài nghe tiếng tôi, Và tiếng kêu nài của tôi trước mặt Ngài thấu đến tai Ngài. 7 Bấy giờ đất rung chuyển và rúng động. Nền móng các núi cũng lay động Và run rẩy vì Ngài nổi giận. 8 Khói phun ra từ mũi Ngài, Lửa thiêu đốt từ miệng Ngài, Từ Ngài than cháy rực bùng lên. 9 Ngài vén các từng trời và ngự xuống, Dưới chân Ngài là mây đen dày đặc. 10 Ngài cưỡi trên Chê-ru-bim và bay, Ngài lượn trên cánh gió. 11 Ngài lấy bóng tối làm màn che chung quanh. Lấy nước tối đen, mây dày đặc làm trướng phủ. 12 Từ hào quang trước mặt Ngài, Các đám mây của Ngài đi qua, có mưa đá và than lửa hồng. 13 CHÚA làm sấm xét trên trời, Đấng Chí Cao cất tiếng nói, có mưa đá và than lửa hồng. 14 Ngài bắn tên ra, làm chúng phân tán. Ngài làm chớp nhoáng, khiến chúng chạy tán loạn. 15 Lạy CHÚA, do lời quở trách của Ngài, Bởi hơi thở phát ra từ mũi Ngài, Các vực sâu dưới nước phải lộ ra, Nền móng thế giới phải phơi bầy. 16 Từ trên cao, Ngài đưa tay ra nắm lấy tôi, Ngài kéo tôi ra khỏi chỗ nước sâu. 17 Ngài giải cứu tôi khỏi kẻ thù hùng mạnh, Cùng những kẻ ghét tôi vì chúng nó mạnh hơn tôi. 18 Chúng xông đến trong ngày tôi gặp hoạn nạn, Nhưng CHÚA là Đấng bảo vệ tôi. 19 Ngài đem tôi đến nơi rộng rãi, Ngài giải cứu tôi vì Ngài vui lòng về tôi. 20 CHÚA thưởng cho tôi tuỳ theo sự công chính của tôi. Ngài bồi thường cho tôi tùy theo tay trong sạch của tôi. 21 Vì tôi đã tuân giữ đường lối của CHÚA, Không làm điều ác xa cách Đức Chúa Trời của tôi. 22 Vì tất cả mạng lệnh của Ngài đều ở trước mặt tôi, Tôi không bỏ qua quy luật nào của Ngài. 23 Tôi không có gì đáng trách trước mặt Ngài. Tôi đã giữ mình cho khỏi phạm tội. 24 CHÚA bồi thường cho tôi tùy theo sự công chính của tôi, Tuỳ theo tay trong sạch của tôi trước mắt Ngài. 25 Với người trung tín, Ngài là Đấng trung tín. Với người trọn đạo, Ngài là Đấng trọn lành. 26 Với người trong sạch, Ngài là Đấng trong sạch. Với người xảo quyệt, Ngài sẽ đối xử nghiêm minh. 27 Vì Ngài giải cứu người khiêm nhường, Nhưng hạ những kẻ có mắt tự cao xuống. 28 Vì chính Ngài thắp ngọn đèn của tôi lên. Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời của tôi, Ngài soi sáng cảnh tối tăm của tôi. 29 Vì nhờ Ngài, tôi có thể dẹp tan một đoàn quân thù, Nhờ Đức Chúa Trời của tôi, tôi có thể vượt qua thành lũy. 30 Còn Đức Chúa Trời, đường lối Ngài là toàn hảo. Lời của CHÚA đã được tinh luyện, Ngài là thuẫn đỡ Cho mọi kẻ trú ẩn nơi Ngài. 31 Vì ai là Đức Chúa Trời ngoại trừ CHÚA, Ai là núi đá ngoài Đức Chúa Trời chúng ta. 32 Đức Chúa Trời là Đấng nai nịt tôi bằng sức mạnh, Và làm cho đường lối tôi toàn hảo. 33 Ngài làm cho chân tôi lanh lẹ như nai,Và đặt tôi đứng vững vàng tại nơi cao của tôi. 34 Ngài luyện tay tôi để chiến đấu, Nhờ thế cánh tay tôi giương nổi cung đồng. 35 Ngài ban cho tôi thuẫn cứu rỗi, Tay phải Ngài nâng đỡ tôi, Sự giúp đỡ của Ngài làm cho tôi vĩ đại. 36 Ngài mở rộng bước đường tôi đi, Để chân tôi khỏi bị trật khớp. 37 Tôi đuổi theo kẻ thù và đuổi kịp chúng. Tôi sẽ không quay về cho đến khi chúng bị hủy diệt. 38 Tôi đâm thủng chúng nó, đến nỗi chúng không thể dậy nổi. Chúng ngã quỵ dưới chân tôi. 39 Ngài nai nịt cho tôi bằng sức mạnh để chiến đấu, Làm cho kẻ chống đối phải hạ mình quy phục. 40 Ngài làm kẻ thù quay lưng bỏ chạy khỏi tôi. Và tôi hủy diệt những kẻ ghét tôi. 41 Chúng nó kêu cầu nhưng không ai giải cứu. Chúng nó cầu khẩn cả CHÚA nhưng Ngài không trả lời. 42 Và tôi đánh tan chúng nó như bụi tung trước gió. Tôi chà nát chúng nó như bùn ngoài đường. 43 Ngài đã giải cứu tôi khỏi tranh chấp với dân chúng, Ngài lập tôi làm đầu các nước, Một dân tôi không biết sẽ phục vụ tôi. 44 Ngay khi nghe nói về tôi chúng liền vâng phục, Những người ngoại quốc phải khúm núm trước tôi. 45 Những người ngoại quốc kinh hoàng, Run rẩy ra khỏi thành trì của chúng. 46 CHÚA hằng sống! Vầng đá của tôi đáng đuợc ca tụng! Đức Chúa Trời, Đấng cứu rỗi tôi đáng được tôn vinh! 47 Đức Chúa Trời, Đấng báo thù hộ tôi, Làm các dân tộc quy phục tôi. 48 Ngài giải cứu tôi khỏi quân thù, Thật vậy, Ngài nâng tôi lên cao hơn kẻ chống đối tôi. Ngài cứu tôi khỏi kẻ bạo tàn. 49 Vì vậy, lạy CHÚA, tôi sẽ tôn vinh Ngài giữa các nước Và ca ngợi danh Ngài. 50 Ngài ban cho vua Ngài chiến thắng lớn lao. Ngài ban tình thương cho Đấng được xức dầu của Ngài, Cho Đa-vít và cho dòng dõi người đến đời đời.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn