VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 17 | Thi-thiên 18 | Thi-thiên 19 | Châm-ngôn

Thi-thiên 18:34

18 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

34 Ngài tập tay tôi đánh giặc, Đến đỗi cánh tay tôi giương nổi cung đồng.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn