VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 17 | Thi-thiên 18 | Thi-thiên 19 | Châm-ngôn

Thi-thiên 18:35

18 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

35 Chúa cũng đã ban cho tôi sự cứu rỗi làm khiên; Tay hữu Chúa nâng đỡ tôi, Và sự hiền từ Chúa đã làm tôi nên sang trọng.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn