VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 1 | Thi-thiên 2 | Châm-ngôn

Thi-thiên 1:6

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

6 Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, Song đường kẻ ác rồi bị diệt vong.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn