VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 21 | Thi-thiên 22 | Thi-thiên 23 | Châm-ngôn

Thi-thiên 22:10b

22 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

10 Từ trong tử cung tôi đã được giao cho Chúa; Chúa là Đức Chúa Trời tôi từ khi tôi lọt lòng mẹ.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn