VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 21 | Thánh Thi 22 | Thánh Thi 23 | Châm Ngôn

Thánh Thi 22

22 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Thánh Thi Đa-vít Cho Nhạc Trưởng Theo Điệu "Nai Hừng Đông" Đức Chúa Trời tôi ôi! Đức Chúa Trời tôi ôi! Sao Ngài lìa bỏ tôi? Sao Ngài cách xa, không giải cứu tôi, Không nghe tiếng kêu gào của tôi? 2 Lạy Đức Chúa Trời của tôi, suốt ngày tôi kêu cầu nhưng Ngài không đáp lời, Ban đêm tôi cũng không yên nghỉ. 3 Nhưng Ngài là Đấng thánh, Ngự trị giữa sự khen ngợi của Y-sơ-ra-ên. 4 Tổ phụ chúng tôi đã tin cậy nơi Ngài, Họ đã tin cậy, nên Ngài giải cứu họ. 5 Họ đã cầu khẩn Ngài và được giải cứu, Họ đã tin cậy nơi Ngài và không bị hổ thẹn. 6 Nhưng tôi chỉ là con sâu, không phải người, Bị loài người chế nhạo, bị người ta khinh bỉ. 7 Tất cả những người thấy tôi đều chế nhạo, Họ trề môi, họ lắc đầu: 8 Nó nhờ cậy CHÚA, Để Ngài giải cứu nó. Vì Ngài vui lòng vì nó, Hãy để Ngài cứu nó. 9 Nhưng chính Ngài là Đấng đem tôi ra khỏi lòng mẹ, Khiến tôi an toàn ở trên vú mẹ tôi. 10 Từ lòng mẹ, tôi đã được giao cho Ngài, Ra khỏi lòng mẹ, Ngài là Đức Chúa Trời của tôi. 11 Xin đừng ở xa tôi, Vì hoạn nạn đang ở gần, Không ai giúp đỡ. 12 Có nhiều bò tót bao quanh tôi, Những con bò tót Ba-san mạnh mẽ vây lấy tôi. 13 Họ hả miệng lớn cùng tôi, Như sư tử cắn xé, gầm thét. 14 Tôi bị đổ ra như nước, Xương cốt tôi đều rã rời, Tim tôi như sáp, Tan chảy trong ngực tôi. 15 Sức tôi khô cạn như mảnh sành, Lưỡi tôi dính vào cổ họng, Ngài để tôi nơi tro bụi của sự chết. 16 Vì đàn chó bao quanh tôi, Lũ người hung dữ vây phủ tôi, Chúng đâm thủng chân tay tôi. 17 Tôi có thể đếm hết xương cốt tôi, Chúng nhìn chòng chọc, chúng nhìn tôi hau háu. 18 Chúng chia nhau áo xống tôi, Bắt thăm để lấy y phục tôi. 19 Nhưng Ngài, lạy CHÚA, xin đừng ở xa tôi, Ngài là sức mạnh của tôi, xin mau mau tiếp cứu tôi. 20 Xin cứu linh hồn tôi khỏi gươm, Mạng sống tôi khỏi móng vuốt loài chó. 21 Xin giải cứu tôi khỏi miệng sư tử, và khỏi sừng bò rừng. Ngài đã đáp lời tôi. 22 Tôi sẽ loan báo danh Ngài cho anh em tôi, Tôi sẽ ca ngợi Ngài giữa hội chúng. 23 Hỡi những người tôn kính CHÚA, hãy ca ngợi Ngài. Hỡi tất cả con cháu Gia-cốp, hãy tôn vinh Ngài. Hởi tất cả dòng dõi Y-sơ-ra-ên, hãy kính sợ Ngài. 24 Vì Ngài đã không khinh bỉ, cũng chẳng ghê tởm Nỗi đau đớn của người khốn khổ. Ngài cũng không tránh mặt người, Nhưng khi người kêu cầu với Ngài thì Ngài đáp lời. 25 Lời ca ngợi của tôi giữa hội chúng lớn đến từ Ngài, Tôi sẽ làm trọn những lời khấn nguyện của tôi trước mặt những người kính sợ Chúa. 26 Người nghèo sẽ ăn và thỏa lòng, Người tìm kiếm CHÚA sẽ ca ngợi Ngài. Nguyện lòng các ngươi được sống mãi mãi. 27 Khắp cả trái đất Sẽ ghi nhớ và trở lại cùng CHÚA, Tất cả gia tộc các nước Sẽ thờ phượng trước mặt Ngài. 28 Vì quyền cai trị thuộc về CHÚA, Ngài thống trị trên các nước. 29 Tất cả những người giầu có trên đất sẽ ăn uống và thờ phượng. Mọi kẻ đi vào bụi đất sẽ quỳ lạy trước mặt Ngài, Những linh hồn không thể bảo tồn mạng sống mình. 30 Một dòng dõi sẽ phục vụ Ngài, Người ta sẽ truyền bá về Chúa cho hậu thế. 31 Họ sẽ đến và rao truyền sự công chính của Ngài Cho thế hệ hậu sinh Rằng Ngài đã làm việc ấy.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn