VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 22 | Thánh Thi 23 | Thánh Thi 24 | Châm Ngôn

Thánh Thi 23

23 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 CHÚA là Đấng chăn giữ tôi, Tôi sẽ không thiếu thốn gì. 2 Ngài giúp tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, Dẫn tôi đến bên bờ suối yên tịnh. 3 Ngài phục hồi linh hồn tôi, Dẫn tôi vào đường lối công bình Vì cớ danh Ngài 4 Dù khi tôi đi qua Thung lũng bóng chết, Tôi sẽ không sợ tai hoạ gì. Vì Ngài ở cùng tôi, Cây trượng và cây gậy của Ngài An ủi tôi. 5 Ngài bầy tiệc đãi tôi Trước mặt kẻ thù nghịch tôi, Ngài xức dầu trên đầu tôi, Chén tôi đầy tràn. 6 Thật vậy, trọn đời tôi, Phúc lành và tình yêu thương sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà CHÚA Đến muôn đời.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn