VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 21 | Thi-thiên 22 | Thi-thiên 23 | Châm-ngôn

Thi-thiên 22:13

22 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

13 Chúng nó hả miệng ra cùng tôi, Khác nào sư tử hay cắn xé và gầm hét.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn