VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 22 | Thi-thiên 23 | Thi-thiên 24 | Châm-ngôn

Thi-thiên 23:2

23 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

2 Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn