VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 22 | Thi-thiên 23 | Thi-thiên 24 | Châm-ngôn

Thi-thiên 23:5

23 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

5 Chúa dọn bàn cho tôi Trước mặt kẻ thù nghịch tôi; Chúa xức dầu cho đầu tôi, Chén tôi đầy tràn.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn