VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 28 | Thi-thiên 29 | Thi-thiên 30 | Châm-ngôn

Thi-thiên 29:2

29 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

2 Hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển xứng đáng cho danh Ngài; Hãy mặc trang sức thánh mà thờ lạy Đức Giê-hô-va.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn