VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 28 | Thánh Thi 29 | Thánh Thi 30 | Châm Ngôn

Thánh Thi 29

29 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Hỡi các con Đức Chúa Trời, hãy dâng cho CHÚA, Hãy dâng cho CHÚA vinh quang và quyền năng. 2 Hãy dâng cho CHÚA vinh quang của danh Ngài, Hãy trang sức thánh mà thờ phượng CHÚA. 3 Tiếng của CHÚA vang rền trên sông nước, Đức Chúa Trời vinh quang sấm sét. CHÚA ở trên các đại dương. 4 Tiếng của CHÚA hùng mạnh, Tiếng của CHÚA oai nghiêm. 5 Tiếng của CHÚA bẻ gãy những cây bá hương, CHÚA bẻ gãy các cây bá hương Li-ban. 6 Ngài làm Li-ban nhảy như con bê, Và Si-ri-ôn như bò tót tơ. 7 Tiếng của CHÚA phát ra ngọn lửa. 8 Tiếng của CHÚA làm rung chuyển đồng hoang, CHÚA làm rung chuyển đồng hoang Ca-đê. 9 Tiếng của CHÚA làm nai cái đẻ con, Làm cho rừng cây trụi lá. Nhưng trong đền thờ Ngài mọi người đều tung hô: Vinh quang thay! 10 CHÚA ngự trị trên nước lụt. CHÚA ngự trị làm vua muôn đời. 11 CHÚA ban năng lực cho dân Ngài, CHÚA chúc phúc bình an cho dân Ngài.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn