VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 29 | Thánh Thi 30 | Thánh Thi 31 | Châm Ngôn

Thánh Thi 30

30 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Lạy CHÚA, tôi ca ngợi Ngài, Vì Ngài đã kéo tôi lên. Không để cho kẻ thù vui mừng vì cớ tôi. 2 Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời của tôi. Tôi đã kêu cứu Ngài và Ngài chữa lành tôi. 3 Lạy CHÚA, Ngài đã đem linh hồn tôi lên khỏi Âm Phủ. Ngài đã phục hồi mạng sống tôi từ những người đi xuống huyệt sâu. 4 Hỡi những người trung tín của Ngài, Hãy ca ngợi CHÚA và cảm tạ danh thánh Ngài. 5 Vì cơn giận của Ngài chỉ trong chốc lát, Còn ơn của Ngài thì suốt cả một đời. Than khóc có thể kéo dài trong đêm. Nhưng vui mừng khi rạng đông ló dạng. 6 Còn tôi, trong khi thịnh vượng tôi đã nói: Tôi sẽ không bao giờ bị rung chuyển. 7 Lạy CHÚA, nhờ ơn Ngài, Ngài lập tôi như ngọn núi vững chắc. Ngài lánh mặt đi, Tôi bị bối rối. 8 Lạy CHÚA, tôi kêu cầu cùng Ngài. Lạy Chúa tôi, tôi khẩn nguyện với Ngài. 9 Lợi ích gì khi tôi bị đổ huyết mất mạng, Bị đi xuống huyệt sâu? Cát bụi sẽ ca ngợi Ngài chăng? Sẽ rao truyền chân lý của Ngài không? 10 Lạy CHÚA, xin hãy nghe, Lạy CHÚA, xin thương xót tôi, xin giúp đỡ tôi. 11 Ngài đã đổi lời than khóc của tôi ra nhảy múa, Ngài cởi áo tang chế của tôi đi và mặc cho tôi vui mừng. 12 Để linh hồn tôi ca ngợi Ngài và không im lặng. Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời của tôi. Tôi cảm tạ Ngài đời đời.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn