VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 30 | Thánh Thi 31 | Thánh Thi 32 | Châm Ngôn

Thánh Thi 31

31 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Thánh Thi Đa-vít Cho Nhạc Trưởng Lạy CHÚA, tôi ẩn náu nơi Ngài. Xin chớ để tôi bị hổ thẹn muôn đời, Xin giải cứu tôi bằng sự công chính của Ngài. 2 Xin Ngài hãy nghiêng tai nghe tôi, Xin mau mau giải cứu tôi. Xin Ngài hãy làm vầng đá trú ẩn cho tôi, Làm thành lũy kiên cố để giải cứu tôi. 3 Thật chính Ngài là vầng đá và thành lũy của tôi, Vì danh Ngài xin dẫn đường và hướng dẫn tôi. 4 Xin gỡ tôi khỏi bẫy lưới chúng giăng, Vì Ngài là nơi trú ẩn cho tôi. 5 Tôi giao phó linh hồn tôi trong tay Ngài, Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời chân thật, Ngài đã cứu chuộc tôi. 6 Tôi ghét những kẻ thờ thần tượng hư không, Nhưng tôi tin cậy nơi CHÚA. 7 Tôi sẽ hân hoan vui mừng trong tình yêu thương Ngài. Vì Ngài đã thấy nỗi khốn khổ của tôi, Biết niềm đau đớn của linh hồn tôi. 8 Ngài không trao tôi vào tay kẻ thù, Ngài đặt chân tôi trong nơi rộng rãi. 9 Lạy CHÚA, xin thương xót tôi vì tôi đang đau khổ. Mắt tôi mòn mỏi vì sầu khổ, Linh hồn và thân thể tôi cũng vậy. 10 Vì cuộc đời tôi tiêu hao trong buồn thảm, Năm tháng tôi trong tiếng thở than, Sức lực tôi suy giảm đi vì tội lỗi tôi, Và xương cốt tôi hao mòn. 11 Đối với tất cả kẻ thù, tôi là một sự khinh bỉ. Những người lân cận lại càng khinh bỉ tôi hơn. Đối với những người quen biết, tôi là vật đáng sợ. Những kẻ thấy tôi ngoài đường đều tránh mặt. 12 Tôi bị người ta loại ra khỏi tâm trí như một người chết. Tôi giống như một cái bình bể nát. 13 Vì tôi nghe nhiều người thì thào bàn tán, Bốn phía đều kinh hoàng. Trong khi chúng bàn nhau nghịch tôi, Chúng mưu toan để lấy mạng sống tôi. 14 Nhưng lạy CHÚA, tôi tin cậy nơi Ngài. Tôi nói: chính Ngài là ĐứcChúa Trời tôi. 15 Cuộc đời tôi ở trong tay Ngài. Xin giải cứu tôi khỏi tay những kẻ thù nghịch Và kẻ bắt bớ tôi. 16 Xin soi sáng mặt Ngài trên tôi tớ Ngài. Vì tình yêu thương Ngài, xin cứu rỗi tôi. 17 Lạy CHÚA, xin chớ để tôi bị hổ thẹn, Vì tôi đã kêu cầu Ngài. Xin để những kẻ ác bị hổ thẹn, Nguyện chúng nó câm miệng đi xuống Âm Phủ. 18 Nguyện môi miệng dối trá phải câm đi. Là miệng hay nói những lời xấc xược, kiêu căng Và khinh bỉ chống người công chính. 19 Lớn lao thay là phúc lành, Ngài dành cho những người kính sợ Ngài, Và thi ân cho những kẻ trú ẩn nơi Ngài Trước mặt con cái loài người. 20 Trong nơi kín đáo trước mặt Ngài, Ngài che giấu họ thoát khỏi mưu kế loài người. Trong trại Ngài, Ngài bảo vệ họ Thoát khỏi miệng lưỡi tấn công. 21 Chúc tụng CHÚA, Vì trong thành kiên cố của Ngài, Ngài đã bầy tỏ tình yêu thương Ngài cho tôi một cách diệu kỳ. 22 Còn tôi, trong cơn hoảng hốt, tôi nói rằng: "Tôi đã bị truất khỏi trước mặt Ngài, Nhưng Ngài nghe tiếng kêu cầu của tôi Khi tôi cầu cứu Ngài." 23 Hỡi tất cả các thánh của Ngài, hãy yêu mến CHÚA. CHÚA gìn giữ những người trung tín. Nhưng báo trả nặng nề những kẻ hành động kiêu căng. 24 Hỡi tất cả những người trông cậy nơi CHÚA, Hãy vững lòng, mạnh mẽ.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn