VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 1 | Thi-thiên 2 | Thi-thiên 3 | Châm-ngôn

Thi-thiên 2:4

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

4 Đấng ngự trên trời sẽ cười, Chúa sẽ nhạo báng chúng nó.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn