VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 29 | Thi-thiên 30 | Thi-thiên 31 | Châm-ngôn

Thi-thiên 30:5b

30 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

5 Vì sự giận Ngài chỉ trong một lúc, Còn ơn của Ngài có trọn một đời: Sự khóc lóc đến trọ ban đêm, Nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn