VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 30 | Thi-thiên 31 | Thi-thiên 32 | Châm-ngôn

Thi-thiên 31:12

31 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

12 Tôi bị chúng quên đi như kẻ chết mà lòng không còn nhớ đến; Tôi giống như một cái bình bể nát.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn