VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 30 | Thi-thiên 31 | Thi-thiên 32 | Châm-ngôn

Thi-thiên 31:24

31 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

24 Hỡi các người trông cậy nơi Đức Giê-hô-va, Hãy vững lòng bền chí.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn