VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 30 | Thi-thiên 31 | Thi-thiên 32 | Châm-ngôn

Thi-thiên 31:7

31 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 Tôi sẽ vui mừng và khoái lạc bởi sự nhân từ của Chúa; Vì Chúa đã đoái đến sự hoạn nạn tôi, biết nỗi sầu khổ linh hồn tôi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn