VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 31 | Thi-thiên 32 | Thi-thiên 33 | Châm-ngôn

Thi-thiên 32:1

32 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình! Được khỏa lấp tội lỗi mình!

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn