VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 31 | Thi-thiên 32 | Thi-thiên 33 | Châm-ngôn

Thi-thiên 32:2

32 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

2 Phước thay cho người nào Đức Giê-hô-va không kể gian ác cho, Và trong lòng không có sự giả dối!

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn