VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 31 | Thi-thiên 32 | Thi-thiên 33 | Châm-ngôn

Thi-thiên 32:7

32 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 Chúa là nơi ẩn núp tôi; Chúa bảo hộ tôi khỏi sự gian truân; Chúa lấy bài hát giải cứu mà vây phủ tôi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn