VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 32 | Thi-thiên 33 | Thi-thiên 34 | Châm-ngôn

Thi-thiên 33:13-14

33 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

13 Đức Giê-hô-va từ trên trời ngó xuống, Nhìn thấy hết thảy con cái loài người. 14 Ngài ngó xuống từ nơi ở của Ngài, Xem xét hết thảy người ở thế gian.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn