VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 33 | Thi-thiên 34 | Thi-thiên 35 | Châm-ngôn

Thi-thiên 34:19-20

34 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

19 Người công bình bị nhiều tai họa, Nhưng Đức Giê-hô-va cứu người khỏi hết. 20 Ngài giữ hết thảy xương cốt người, Chẳng một cái nào bị gãy.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn