VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 33 | Thánh Thi 34 | Thánh Thi 35 | Châm Ngôn

Thánh Thi 34

34 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Thánh Thi Đa-vít, Khi Người Giả Điên Trước Mặt A-bi-mê-léc Nên Người Đuổi Ông Đi Và Đa-vít Ra Đi. Tôi luôn luôn cảm tạ CHÚA, Miệng tôi hằng ca ngợi Ngài. 2 Linh hồn tôi hãnh diện trong CHÚA, Những kẻ khốn cùng sẽ nghe và vui mừng. 3 Hãy cùng tôi tán dương CHÚA, Hãy cùng nhau ca ngợi danh Ngài. 4 Tôi đã cầu khẩn CHÚA và Ngài đáp lời tôi, Ngài cũng giải cứu tôi khỏi mọi điều lo sợ. 5 Những người ngưỡng trông Ngài được chiếu sáng, Và mặt họ chẳng hề hổ thẹn. 6 Kẻ khốn cùng này kêu cầu, CHÚA nghe lời người, Và giải cứu người khỏi mọi điều khốn khổ. 7 Thiên sứ CHÚA đóng trại chung quanh những kẻ kính sợ Ngài Và giải cứu họ. 8 Hãy nếm và xem CHÚA tốt lành dường bao! Phước cho người nào trú ẩn nơi Ngài. 9 Hỡi các thánh, hãy kính sợ CHÚA. Vì người nào kính sợ Ngài chẳng thiếu thốn gì. 10 Sư tử tơ còn thiếu thốn đói khát, Nhưng những người cầu khẩn CHÚA không thiếu một điều tốt lành nào. 11 Hỡi các con, hãy đến nghe ta, Ta sẽ dạy các con sự kính sợ CHÚA. 12 Ai là người khao khát sống, Thích được trường thọ để thấy phước lành. 13 Hãy giữ lưỡi mình khỏi lời độc ác, Và môi mình khỏi lời gian dối. 14 Hãy lánh điều dữ và làm điều lành, Hãy tìm kiếm và theo đuổi hoà bình. 15 Mắt CHÚA chăm nom người công chính, Tai Ngài nghe tiếng kêu cầu của họ. 16 Mặt CHÚA nghịch cùng kẻ làm ác, Để chặt bỏ kỷ niệm chúng khỏi mặt đất. 17 Người công chính kêu cứu, CHÚA đã nghe, Và giải cứu họ khỏi mọi điều khốn khổ. 18 CHÚA ở gần những người có tấm lòng đau thương, Và cứu những người có tâm linh thống hối. 19 Người công chính gặp nhiều hoạn nạn, Nhưng CHÚA giải cứu người thoát cả. 20 Ngài gìn giữ tất cả xương cốt người, Không một cái nào bị gãy. 21 Sự dữ sẽ giết kẻ ác, Và những kẻ ghét người công chính sẽ bị định tội. 22 CHÚA cứu chuộc linh hồn tôi tớ Ngài, Và tất cả những ai trú ẩn nơi Ngài sẽ không bị định tội.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn