VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 36 | Thi-thiên 37 | Thi-thiên 38 | Châm-ngôn

Thi-thiên 37:18

37 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

18 Đức Giê-hô-va biết số ngày kẻ trọn vẹn, Và cơ nghiệp người sẽ còn đến đời đời.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn