VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 36 | Thánh Thi 37 | Thánh Thi 38 | Châm Ngôn

Thánh Thi 37

37 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Chớ phiền lòng vì kẻ ác, Đừng ganh tị với người làm điều dữ. 2 Vì như cỏ, chúng sẽ sớm tàn. Và như cỏ xanh chúng sẽ héo. 3 Hãy tin cậy CHÚA và làm điều lành. Hãy ở trong xứ và hưởng sự thành tín của Ngài. 4 Hãy vui mừng trong CHÚA, Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình mong muốn. 5 Hãy giao phó đường lối mình cho CHÚA, Và tin cậy nơi Ngài, thì chính Ngài sẽ làm thành tựu. 6 Ngài sẽ khiến sự công chính ngươi chiếu ra như ánh sáng, Và sự phán đoán ngươi như giữa trưa. 7 Hãy yên lặng trước mặt CHÚA và chờ đợi Ngài. Chớ phiền lòng vì kẻ phát đạt theo đường lối mình, Hoặc vì người thực hiện những mưu ác. 8 Hãy nguôi cơn giận và từ bỏ thịnh nộ. Chớ phiền lòng vì điều đó chỉ đưa đến việc ác. 9 Vì những kẻ ác sẽ bị diệt, Nhưng những người trông cậy CHÚA, chính họ sẽ thừa hưởng đất. 10 Chỉ trong ít lâu nữa sẽ không còn kẻ ác, Dù ngươi tìm xem chỗ nó, cũng không còn nữa. 11 Nhưng những người nhu mì sẽ thừa hưởng đất, Và vui mừng trong bình an thịnh vượng. 12 Kẻ ác âm mưu nghịch người công chính, Và nghiến răng cùng người. 13 Chúa cười kẻ ác Vì Ngài thấy ngày tàn nó đã đến gần. 14 Kẻ ác rút gươm Và giương cung Để hạ sát kẻ khốn cùng và người thiếu thốn, Để giết hại người đi theo đường ngay thẳng. 15 Gươm chúng sẽ đâm vào lòng chúng, Và cung chúng nó sẽ bị gẫy. 16 Tiền của người công chính tuy ít, Nhưng tốt hơn sự giầu có của nhiều người gian ác. 17 Vì cánh tay kẻ ác sẽ bị gẫy, Nhưng CHÚA chống đỡ cho người công chính. 18 CHÚA biết các ngày của người trọn vẹn, Cơ nghiệp của họ sẽ tồn tại đời đời. 19 Gặp lúc hoạn nạn họ sẽ không bị xấu hổ, Trong ngày đói kém họ sẽ được no nê. 20 Nhưng kẻ ác sẽ bị diệt vong, Kẻ thù của CHÚA như đồng cỏ tốt tươi, Chúng sẽ biến mất, chúng sẽ tiêu tan như mây khói. 21 Kẻ ác vay mượn và không trả nổi. Còn người công chính ban ơn rộng rãi. 22 Vì những người được Chúa ban phước sẽ thừa hưởng đất, Còn những kẻ bị Ngài rủa sả sẽ bị diệt đi 23 CHÚA làm cho vững bền các bước đường của người, 24 Dù người vấp té cũng không ngã nhào, Vì CHÚA nâng đỡ tay người. 25 Từ khi còn trẻ, đến nay tôi đã già, Tôi chưa từng thấy người công chính bị bỏ, Và con cháu người phải đi ăn mày. 26 Hằng ngày người rộng rãi và cho mượn, Con cháu người trở thành nguồn phước. 27 Hãy tránh điều dữ và làm điều lành, Thì ngươi sẽ an cư mãi mãi. 28 Vì CHÚA yêu người công bình, Ngài không từ bỏ những người thánh của Ngài, Nhưng sẽ gìn giữ họ đời đời. Còn con cháu của kẻ ác sẽ bị diệt đi. 29 Người công chính sẽ thừa hưởng đất, Và họ sẽ an cư mãi mãi. 30 Miệng người công chính thốt ra sự khôn ngoan, Lưỡi người nói ra sự công bình. 31 Giáo huấn của Đức Chúa Trời ở trong lòng người. Bước chân người không nghiêng ngả. 32 Kẻ ác rình rập người công chính, Và tìm cách giết hại người. 33 CHÚA sẽ không bỏ mặc họ trong tay kẻ ác, Ngài cũng không để họ bị kết án trong khi xét xử. 34 Hãy trông đợi CHÚA Và gìn giữ đường lối Ngài. Ngài sẽ tôn ngươi lên để thừa hưởng đất. Ngươi sẽ thấy khi kẻ ác bị diệt vong. 35 Tôi đã thấy thế lực của kẻ ác, Nó lớn mạnh như cây tùng xứ Li-ban 36 Rồi có người đi qua, kìa nó không còn nữa. Tôi tìm kiếm nó nhưng không gặp. 37 Hãy xem người trọn vẹn, hãy nhìn người ngay thẳng, Vì kết cuộc người sẽ nhận đuợc bình an. 38 Còn những kẻ vi phạm sẽ cùng nhau bị hủy hoại, Con cháu kẻ ác sẻ bị diệt đi. 39 Nhưng sự cứu rỗi người công chính đến từ CHÚA, Ngài là thành lũy của họ trong lúc gian nguy. 40 CHÚA giúp đỡ và giải cứu họ, Ngài giải cứu họ khỏi kẻ ác và cứu rỗi cho, Vì họ đã trú ẩn nơi Ngài.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn