VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 36 | Thi-thiên 37 | Thi-thiên 38 | Châm-ngôn

Thi-thiên 37:21

37 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

21 Kẻ ác mượn, mà không trả lại; Còn người công bình làm ơn, và ban cho.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn