VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 36 | Thi-thiên 37 | Thi-thiên 38 | Châm-ngôn

Thi-thiên 37:4

37 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

4 Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, Thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn