VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 36 | Thi-thiên 37 | Thi-thiên 38 | Châm-ngôn

Thi-thiên 37:7

37 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 Hãy yên tịnh trước mặt Đức Giê-hô-va, và chờ đợi Ngài. Chớ phiền lòng vì cớ kẻ được may mắn trong con đường mình, Hoặc vì cớ người làm thành những mưu ác.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn