VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 38 | Thi-thiên 39 | Thi-thiên 40 | Châm-ngôn

Thi-thiên 39:7

39 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 Hỡi Chúa, bây giờ tôi trông đợi gì? Sự trông cậy tôi ở nơi Chúa.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn