VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 38 | Thánh Thi 39 | Thánh Thi 40 | Châm Ngôn

Thánh Thi 39

39 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Thánh Thi Đa-vít Cho Nhạc Trưởng, Theo Điệu Giê-đu-thun Tôi nói: tôi sẽ gìn giữ đường lối tôi Để miệng lưỡi tôi không phạm tội. Bao lâu kẻ ác còn ở trước mặt, Tôi sẽ dùng khớp gìn giữ miệng mình. 2 Tôi câm miệng, nín lặng, Lời lành cũng không nói ra. Nhưng nỗi đau đớn của tôi dâng lên. 3 Lòng dạ tôi nóng nảy trong tôi, Đương khi tôi suy gẫm, lửa bùng cháy lên, Lưỡi tôi phải than rằng. 4 Lạy CHÚA, xin cho tôi biết sự cuối cùng của tôi, Và số các ngày của tôi là thể nào. Xin cho tôi biết đời tôi mỏng manh là dường bao! 5 Kìa, các ngày Ngài ban cho tôi chỉ vài gang tấc, Và đời tôi như không trước mặt Ngài, Phải, dù tất cả những người vững mạnh cũng chỉ là hư không. 6 Thật vậy, mỗi người bước đi như chiếc bóng, Phải, người ta bôn ba chẳng qua như hơi thở. Người chất chứa của cải nhưng không biết ai sẽ thừa hưởng. 7 Giờ đây, lạy Chúa, tôi trông đợi ai? Niềm hy vọng của tôi ở nơi Chúa. 8 Xin hãy giải cứu tôi khỏi mọi vi phạm. Xin chớ làm cho tôi thành vật đáng khinh bỉ cho kẻ khờ dại. 9 Tôi nín lặng, tôi không mở miệng, Vì Ngài đã làm điều này. 10 Xin cất tôi khỏi roi vọt của Ngài, Tôi bị kiệt quệ vì tay Ngài đánh phạt. 11 Ngài khiển trách, trừng phạt loài người vì tội ác họ. Ngài làm điều họ mơ ước hao mòn như bị mục nát. Phải, cả loài người chỉ như hơi thở. 12 Lạy CHÚA, xin nghe lời cầu nguyện tôi, Xin lắng tai nghe tiếng kêu cứu của tôi. Xin chớ bịt tai trước giọt nước mắt than khóc của tôi. Vì với Ngài, tôi là khách lạ, Là kiều dân như tất cả tổ phụ tôi. 13 Xin Ngài tha thứ cho tôi thì tôi sẽ vui vẻ, Trước khi tôi ra đi và không còn nữa.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn