VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 2 | Thi-thiên 3 | Thi-thiên 4 | Châm-ngôn

Thi-thiên 3:3

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

3 Nhưng, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là cái khiên chở che tôi; Ngài là sự vinh hiển tôi, và là Đấng làm cho tôi ngước đầu lên.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn