VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 2 | Thi-thiên 3 | Thi-thiên 4 | Châm-ngôn

Thi-thiên 3:4

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

4 Tôi lấy tiếng tôi mà kêu cầu Đức Giê-hô-va, Từ núi thánh Ngài đáp lời tôi.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn