VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 41 | Thi-thiên 42 | Thi-thiên 43 | Châm-ngôn

Thi-thiên 42:8

42 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

8 Dầu vậy, ban ngày Đức Giê-hô-va sẽ sai khiến sự nhân từ Ngài; Còn ban đêm bài hát Ngài ở cùng tôi, Tức là bài cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời của mạng sống tôi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn