VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 41 | Thánh Thi 42 | Thánh Thi 43 | Châm Ngôn

Thánh Thi 42

42 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Đức Chúa Trời ôi! Linh hồn tôi mong đợi Chúa Như con nai cái thèm khát suối nước. 2Linh hồn tôi khao khát Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời hằng sống. Khi nào tôi mới được đến trình diện trước mặt Đức Chúa Trời? 3Khi người ta còn hỏi Đức Chúa Trời ngươi đâu? Thì suốt ngày đêm nước mắt làm đồ ăn cho tôi. 4Tôi nhớ lại những điều này Và linh hồn tôi tan vỡ. Thể nào tôi đã đến, Dẫn đoàn người vào nhà Đức Chúa Trời. Trong tiếng reo hò vui vẻ cảm tạ Của đoàn người dự lễ. 42:5. Hỡi linh hồn ta, tại sao ngươi chán nản Và lo lắng trong mình ta? Hãy hy vọng nơi Đức Chúa Trời. Vì ta sẽ còn ca ngợi Ngài, Ngài là Đấng Cứu Rỗi Và Đức Chúa Trời hằng giúp đỡ ta. 6Linh hồn tôi chán nản trong tôi, Nên tôi nhớ đến Ngài. Từ vùng đất Giô-đanh, Từ rặng núi Hẹt-môn và đồi Mít-sê-a. 7Vực sâu này đến vực sâu khác, Tiếng ầm ầm của các thác nước; Tất cả sóng gió ba đào của Ngài Đã tràn ngập tôi. 8Ban ngày CHÚA truyền ban tình yêu thương Ngài, Ban đêm bài hát Ngài ở cùng tôi, Tức là lời cầu nguyện dâng lên Đức Chúa Trời của đời tôi. 9Tôi sẽ thưa cùng Đức Chúa Trời, là vầng đá của tôi; Tại sao Ngài quên tôi? Vì sao tôi bước đi buồn thảm? Trong sự đàn áp của kẻ thù? 10Xương cốt tôi như gẫy nát Khi kẻ thù chế giễu, Suốt ngày chúng hỏi tôi: Đức Chúa Trời ngươi đâu? 11Hỡi linh hồn ta, tại sao ngươi chán nản? Vì sao ngươi lo lắng trong mình ta? Hãy hy vọng nơi Đức Chúa Trời, Vì ta sẽ còn ca ngợi Ngài, Là Đấng Cứu Rỗi và Đức Chúa Trời hằng giúp đỡ ta.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn