VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 43 | Thi-thiên 44 | Thi-thiên 45 | Châm-ngôn

Thi-thiên 44:8

44 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

8 Hằng ngày chúng tôi đã khoe mình về Đức Chúa Trời, Lại sẽ cảm tạ danh Chúa đến đời đời.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn