VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 43 | Thánh Thi 44 | Thánh Thi 45 | Châm Ngôn

Thánh Thi 44

44 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Lạy Đức Chúa Trời, tai chúng tôi có nghe, Tổ phụ chúng tôi đã thuật lại, Công việc Ngài làm trong đời họ Vào thời xưa. 2 Chính Ngài dùng tay mình đánh đuổi các nước đi, Nhưng Ngài trồng tổ phụ chúng tôi. Ngài đổ tai họa cho các dân, Nhưng làm tổ phụ chúng tôi thịnh vượng. 3 Vì không phải nhờ gươm mà họ chiếm được xứ, Cũng không phải bởi cánh tay mình mà họ chiến thắng. Nhưng nhờ tay phải Ngài, bởi cánh tay Ngài, Nhờ ánh sáng của mặt Ngài, vì Ngài quý mến họ. 4 Chính Ngài là vua của tôi, Đức Chúa Trời tôi. Xin Ngài ra lệnh cứu Gia-cốp. 5 Nhờ Ngài chúng tôi đẩy lui kẻ thù, Nhân danh Ngài chúng tôi chà đạp những kẻ tấn công chúng tôi. 6 Vì tôi không nhờ cậy vào cây cung tôi, Gươm tôi cũng không cứu tôi được. 7 Nhưng Ngài giải cứu chúng tôi khỏi các kẻ thù, Và làm cho những kẻ ghét chúng tôi phải hổ thẹn. 8 Hằng ngày chúng tôi ca ngợi trong Đức Chúa Trời, Và cảm tạ danh Ngài mãi mãi. 9 Nhưng nay Ngài đã từ bỏ chúng tôi, làm chúng tôi bị nhục nhã. Ngài không còn xông pha cùng quân đội chúng tôi nữa. 10 Ngài khiến chúng tôi tháo lui trước quân thù, Và những kẻ ghét chúng tôi cướp bóc chúng tôi. 11 Ngài phó chúng tôi như chiên bị đem đi làm thịt, Ngài làm chúng tôi tản lạc giữa các nước, 12 Ngài đã bán dân Ngài với giá không đáng gì, Ngài không đòi giá cao về họ. 13 Ngài làm chúng tôi nên cớ chế giễu cho kẻ lân cận, Như lời chế nhạo, như vật đáng khinh đối với những người chung quanh. 14 Ngài làm chúng tôi như câu tục ngữ giữa các nước, Là cớ cho dân lắc đầu. 15 Hằng ngày sự nhục nhã ở trước mặt tôi, Mặt tôi tràn đầy hổ thẹn. 16 Vì lời chế giễu và mắng nhiếc, Vì sự hiện diện của kẻ thù và người muốn trả thù. 17 Mọi điều ấy đã xảy đến cho chúng tôi, Nhưng chúng tôi vẫn không quên Ngài, Cũng không phản bội giao ước Ngài. 18 Lòng chúng tôi không thối lui, Bước chân chúng tôi không đi lệch đường lối Ngài. 19 Nhưng Ngài đã nghiền nát chúng tôi tại nơi chó rừng ở. Bao phủ chúng tôi trong bóng chết. 20 Nếu chúng tôi không quên danh Đức Chúa Trời chúng tôi, Và đưa taym hướng về một thần lạ. 21 Đức Chúa Trời không khám phá ra sao? Vì Ngài biết những điều bí ẩn trong lòng. 22 Chính vì Ngài chúng tôi bị giết hại suốt ngày, Chúng tôi bị coi như chiên bị đem đi làm thịt. 23 Lạy Chúa, xin thức dậy, sao Ngài vẫn ngủ? Xin hãy tỉnh thức, chớ từ bỏ chúng tôi mãi mãi. 24 Tại sao Ngài giấu mặt đi Mà quên nỗi khổ và áp bức của chúng tôi? 25 Vì linh hồn chúng tôi phủ phục dưới bụi tro, Thân thể chúng tôi nằm bẹp dưới đất. 26 Xin Ngài hãy đứng dậy giúp đỡ chúng tôi, Vì tình yêu thương của Ngài, xin cứu chuộc chúng tôi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn