VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 45 | Thi-thiên 46 | Thi-thiên 47 | Châm-ngôn

Thi-thiên 46:1

46 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn