VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 45 | Thi-thiên 46 | Thi-thiên 47 | Châm-ngôn

Thi-thiên 46:10

46 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

10 Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời; Ta sẽ được tôn cao trong các nước, cũng sẽ được tôn cao trên đất.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn