VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 45 | Thi-thiên 46 | Thi-thiên 47 | Châm-ngôn

Thi-thiên 46:8

46 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

8 Hãy đến nhìn xem các công việc của Đức Giê-hô-va, Sự phá tan Ngài đã làm trên đất là dường nào!

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn