VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 47 | Thi-thiên 48 | Thi-thiên 49 | Châm-ngôn

Thi-thiên 48:1

48 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Đức Giê-hô-va là lớn, rất đáng được ngợi khen Trong thành của Đức Chúa Trời chúng ta, và tại trên núi thánh Ngài.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn