VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 47 | Thánh Thi 48 | Thánh Thi 49 | Châm Ngôn

Thánh Thi 48

48 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 CHÚA thật vĩ đại, rất đáng được ca ngợi Trong thành của Đức Chúa Trời chúng ta và trên núi thánh Ngài. 2 Núi thánh Ngài cao vút đẹp đẽ, Là niềm vui cho toàn trái đất. Núi Si-ôn, đỉnh cao của Sa-phan, Là thành đô của vua lớn. 3 Từ giữa các đền đài của thành ấy, Đức Chúa Trời chứng tỏ Ngài là nơi trú ẩn vững vàng. 4 Vì kìa, các vua tụ họp lại, Cùng nhau tiến lên đánh thành. 5 Họ thấy thành nên kinh hoàng Và hoảng sợ tháo chạy. 6 Tại đó, họ run rẩy rụng rời, Đau đớn như đàn bà sinh đẻ. 7 Như các tầu Ta-rê-si Bị gió đông đánh tan nát. 8 Những gì chúng tôi đã nghe, Thì chúng tôi đã thấy Trong thành của CHÚA Vạn Quân, Tức là thành của Đức Chúa Trời chúng ta. Đức Chúa Trời vững lập thành muôn đời. 9 Lạy Đức Chúa Trời, tại giữa đền thờ Ngài, Chúng tôi suy gẫm về tình yêu thương của Ngài. 10 Lạy Đức Chúa Trời, danh Ngài thể nào, Thì lời ca ngợi Ngài cũng vang ra tận cùng trái đất thể ấy. Tay hữu Ngài đầy sự công bình. 11 Núi Si-ôn hân hoan, Các con gái Giu-đa mừng rỡ Vì sự đoán xét của Ngài. 12 Hãy đi khắp Si-ôn, đi vòng quanh thành, Đếm các ngọn tháp nó. 13 Hãy chú ý đến các chỗ kiên cố, Xem xét các thành lũy, Để thuật lại cho thế hệ tương lai 14 Rằng: Ngài là Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời của chúng ta. Chính Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta mãi mãi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn