VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 48 | Thánh Thi 49 | Thánh Thi 50 | Châm Ngôn

Thánh Thi 49

49 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Hỡi các dân, hãy nghe điều này, Hỡi toàn thể dân cư trên thế giới, hãy lắng tai nghe. 2 Cả người bình dân hay quyền thế. Cả người giầu sang lẫn nghèo hèn. 3 Miệng tôi sẽ nói những lời khôn ngoan. Sự suy tư trong lòng tôi là những điều thông sáng. 4 Tôi sẽ lắng tai nghe lời châm ngôn, Tôi sẽ giải câu đố với đàn hạc phụ hoạ. 5 Tại sao tôi phải sợ trong ngày tai họa? Khi kẻ thù gian ác bao vây tôi? 6 Là những kẻ tin cậy nơi tiền của mình, Khoe khoang về giầu sang dư dật của họ. 7 Không ai có thể chuộc mạng cho anh em mình, Cũng không thể đóng tiền chuộc nơi Đức Chúa Trời cho người. 8 Vì giá cứu chuộc mạng sống họ quá mắc, Người sẽ chẳng bao giờ trả nổi, 9 Để được sự sống đời đời, Không phải thấy vực sâu. 10 Vì người thấy kẻ khôn ngoan chết, Người khờ dại cùng kẻ ngu ngốc cũng bị diệt vong, Để lại tiền của cho kẻ khác. 11 Chúng thầm nghĩ rằng: nhà mình sẽ còn mãi mãi. Chỗ ở mình sẽ tồn tại từ đời nọ sang đời kia. Chúng lấy tên mình đặt tên cho ruộng đất mình. 12 Loài người dù giầu sang cũng không còn mãi. Nó giống như loài thú phải diệt vong. 13 Đây là con đường của những kẻ tin vào ngu dại, Cùng những kẻ theo sau cũng tin môi miệng chúng. Sê-la. 14 Chúng nó như đàn chiên bị định xuống Âm Phủ, Sự chết sẽ chăn giữ chúng nó. Ban mai người ngay thẳng sẽ cai trị chúng nó. Hình thể chúng nó sẽ bị tiêu diệt nơi Âm Phủ, Xa cách nơi mình ở. 15 Nhưng Đức Chúa Trời sẽ chuộc linh hồn tôi, cứu tôi khỏi móng vuốt Âm Phủ. Vì Ngài sẽ tiếp nhận tôi. Sê-la 16 Đừng sợ khi một người trở nên giầu có, Hoặc khi nhà người ấy sang trọng hơn. 17 Vì khi chết người không mang được gì cả, Sự sang trọng cũng không xuống Âm Phủ theo người. 18 Dù khi còn sống người được kể là hạnh phúc. Và người ta ca ngợi vì sự thành công của người. 19 Người sẽ trở về thế hệ tổ tiên mình, Họ sẽ không bao giờ thấy ánh sáng nữa. 20 Loài người dù giầu sang nhưng không hiểu biết, Nó giống như loài thú phải diệt vong.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn